کانادا 77

اخبار » آب و هوای شهر انتاریو در استان اتاوا چگونه است؟

آب و هوای شهر انتاریو در استان اتاوا چگونه است؟
به دلیل اینکه آب و هوای اتاوا نیمه قاره‌ای است، هوای این شهر در اکثر اوقات ابری می‌باشد. میانگین دمای هوای این اتاوا 16 درجه سانتی‌گراد است. میانگین دمای سالیانه این شهر در سردترین نقاط 1 درجه  سانتیگراد و در گرم‌ترین نقاط 9 درجه سانتی‌گراد است. این شهر تابستان‌هایی نسبتاً گرم و زمستان‌های بسیار سرد دارد. در فصل زمستان، در اکثر روزها هوا برفی است. میزان بارندگی اتاوا بیشتر از سایر شهرهای استان انتاریو است. اما در شهر تورنتو، به طور میانگین فقط در 65 روز برف می‌بارد.
تاریخ :یکشنبه 07 اردیبهشت 1399