کانادا 77

اخبار » آب و هوای استان نیوبرانزویک

آب و هوای استان نیوبرانزویک
استان نیوبرانزویک کانادا از استان های شرقی کانادا میباشد که در ساحل اقیانوس قرار دارد. در نتیجه آب و هوای نسبتا متعادل تری در این استان وجود دارد. و استان می باشد که تابستان و زمستان مشخصی دارد. به دلیل این که این استان یک استان ساحلی می باشد، زمستان های بسیار سرد دیده نمی شود.
از نظر آب و هوایی باید گفت که استان نیوبرانزویک جزو استان های چهار فصل محسوب میشود به طوری که دارای تابستان های نسبتا گرم و زمستان های نسبتا سرد می باشد . به طور کلی دمای هوا در ماه های مختلف به صورت زیر است.
 دمای هوا بطور متوسط در ماه ژانویه ۹- درجه سانتی گراد، درفصل بهار ۱۰+ درجه سانتی گراد، در فصل تابستان درجه هوا تا ۲۶ + سانتی گراد نیز افزایش می یابد و در پاییز ۷+ درجه سانتی گراد است. این نمودار دمایی نشان میدهد که آب و هوای این استان نسبت به استان های شمالی تر بسیار مناسب است.
تاریخ :پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399