کانادا 77

اخبار » آب و هوای استان مانیتوبا

آب و هوای استان مانیتوبا
دارای آب و هوای قاره ای است که از شمال تا جنوب متفاوت است. به علت ارتفاع کم زمین و سطوح وسیع و دوری از آب اقیانوس ها در ژانویه و فوریه سرمای زیادی دارد. در تابستان هوای گرم خلیج مکزیک بعد از عبور از آمریکا وارد مانیتوبا می شود (درجه حرارت حدود30 با رطوبت زیاد می باشد). در بعضی مواقع که این رطوبت بیشتر باشد، کل کانادا بیشترین هوای صاف را دارا است.
جنوب مانیتوبا و شهر وینیپگ دارای آب و هوای مرطوب است. تابستان گرم و طولانی است و زمستان سرد است.
48% سطح مانیتوبا پوشیده از جنگل است. دارای درخت های کاج، صنوبر، سدر است.
حیوانات زیبایی مانند خرس سفید، گوزن و گرگ در پارک های طبیعی و ملی وجود دارند. تنوع 145 گونه ای از پرندگان مانند انواع جغد را دارد. دریاچه مانیتوبا دارای انواع گونه های قزل آلا است.
تاریخ :پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399