کانادا 77

اخبار » آبشار نیاگارا از جاذبه های گردشگری کانادا

آبشار نیاگارا از جاذبه های گردشگری کانادا
آبشار نیاگارا از جمله معروف ترین جاذبه های طبیعی کانادا به شمار می رود که منجر به آوردن میلیون ها نفر از بازدید کنندگان در هر سال می شود. برای سفیر به این آبشار باید بیش از یک ساعت با خودرو از تورنتو رانندگی کرد، این آبشار در امتداد مرز آمریکا می باشد. ارتفاع سقوط این آبشار حدود 57 متر است. شما می توانید این آبشار زیبا را در فاصله فوق العاده نزدیک و از چندین نقطه کلیدی ببینید.
تاریخ :سه شنبه 29 مهر 1399