کانادا 77
روند ثبت تولد نوزاد متولد شده در کانادا در هر ایالت متفاوت است. پس از به دنیا آمدن تولد در بیمارستان مدرکی دال بر تولد نوزاد به والدین ارائه می شود که مراحل دریافت گواهی تولد برای نوزاد با استفاده از این تاییدیه آغاز می شود.
پس از دریافت گواهی تولد کانادایی (معادل شناسنامه) می توانید برای دریافت پاسپورت کانادایی نوزاد نیز اقدام نمایید.

پرسش و پاسخ

فرم امتیازسنجی را چگونه تکمیل نمایم ؟

با استفاده از منوهای موجود در هدر سایت و یا لینک http://canada77.com/content/Ranking-System-CRS-tool-Express-Entry/  میتوانید به این بخش رفته و شروع به تکمیل فرم نمایید .