کانادا 77

اخبار » کار در کانادا

کار در کانادا

مهم ترین نکته قابل ذکر در خصوص کار در کانادا، داشتن تخصص شماست. هر مدرک تحصیلی و تجربه و رزومه کاری در ایران داشته باشید، برای کار در کانادا ملاک نیست. بکوشید که در حیطه کاری فعلی خود به عنوان یک نیروی کار متخصص  باشید. در حقیقت در مصاحبه های کاری مهارت های فردی شما ملاک قرار می گیرد. با این تفکر که شما چقدر می توانید در سودآوری شرکت، موثر باشید. ایرانیان در دو حالت کلی زیر به سمت کانادا رهسپار می شوند.

اول اینکه افرادی که قصد مهاجرت به کانادا دارند. و پس از مهاجرت و شروع زندگی در کانادا به دنبال کسب درآمد و پیدا کردن شغلی مناسب هستند.

دوم اینکه افرادی که می خواهند از طریق پیدا کردن شغلی در زمینه تخصص خود راه خود را برای مهاجرت به کانادا هموار کنند.

در هر دو حالت ذکر شده کسب درآمد، یک نیاز اصلی محسوب می گردد.

تاریخ :چهارشنبه 07 خرداد 1399