کانادا 77

اخبار » ویژگی های مورد نظر برای اخذ ویزای استارت آپ کانادا

ویژگی های مورد نظر برای اخذ ویزای استارت آپ کانادا

همان طور که گفته شد یکی از نکات ضروری برای ایجاد استارت آپ و در نهایت اخذ ویزا این است که سرمایه گذار بتواند نظر یکی از سازمان های حمایتی مربوطه را جلب نماید و به این منظور هر سازمان لازمه های خاص خود را دارد. مثلا یک سازمان ممکن است از سرمایه گذار بخواهد شخصا توضیحاتی ارائه کند و یک سازمان دیگر لازم بداند سرمایه گذار طرح تجاری (Business plan) خود را با جزییات کامل برای سازمان ارسال نماید.

وقتی سرمایه گذار بتواند نظر این یکی از این سازمان ها را جلب کند سازمان برای وی نامه حمایت ارسال می کند و این نامه را فرد باید هنگام تقاضای اخذ ویزای استارت آپ به دولت کانادا ارائه کند. اگر فردی نتواند حمایت یکی از سازمان های مشخص شده را جلب نماید یا یکی از لازمه های استارت آپ که در ابتدای مقاله به آن ها اشاره شد را نداشته باشد، درخواست ویزای استارت آپ وی رد خواهد شد. یکی از این الزاماتی که پیش تر ذکر شد و الان توضیحات بیشتری راجع به آن ارائه می شود سطح زبان انگلیسی متقاضی اخذ ویزای استارت آپ کانادا است.

تاریخ :شنبه 01 شهریور 1399