کانادا 77

اخبار » مهاجرت تحصیلی کانادا

مهاجرت تحصیلی کانادا
یکی از بهترین گزینه های تحصیلی در سراسر دنیا مهاجرت تحصیلی کانادا است زیرا این کشور همواره بهترین شرایط را برای اخذ پذیرش و ویزا دارد. آفیسر کانادا برای دانش آموزان و دانشجویان بهتر ویزای تحصیلی صادر می کند اما یکی از مسائل مربوط به تحصیل در کانادا که برای اخذ ویزای تحصیلی این کشور بسیار حائز اهمیت است نداشتن گپ تحصیلی طولانی برای فرد متقاضی است. با داشتن گپ تحصیلی آفیسر به هیچ عنوان متقاعد نخواهد شد که قصد تحصیل در این کشور را خواهید داشت اما به طور کلی برای مهاجرت تحصیلی کانادا داشتن سن مناسب بسیار ضروری است.
تاریخ :شنبه 30 فروردین 1399