کانادا 77

اخبار » معرفی رشته پزشکی در کانادا

معرفی رشته پزشکی در کانادا
پزشکی (Medicine)، علم و روش تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری هاست. پزشکی از طریق پیشگیری و درمان بیماری ها، به منظور حفظ و بازیابی سلامت افراد، روش های مختلف مراقبت های بهداشتی را به کار می گیرد. پزشکی معاصر، علوم بیوپزشکی، تحقیقات بیوپزشکی، ژنتیک و تکنولوژی های پزشکی را برای تشخیص، درمان و پیشگیری از جراحت و بیماری معمولا از طریق دارو و جراحی به کار می گرفت. بسیاری از متخصصان بهداشت در کنار پزشکان عمومی به صورت یک تیم میان رشته ای از جمله  پرستاران، متخصصین فوریت های پزشکی، داروسازان، مسئولین آزمایشگاه کار کرده و مراقبت های بهداشت و سلامت را به بیماران و متقاضیان ارائه می کنند.
تاریخ :دوشنبه 29 اردیبهشت 1399