کانادا 77

اخبار » مدارک انفرادی در شرایط ثبت شرکت در کانادا

مدارک انفرادی در شرایط ثبت شرکت در کانادا

پیش از این که فرد سرمایه گذار وارد کشور کانادا شود، باید یکسری مدارک شخصی از جمله معاینه پزشکی نفر اصلی در سرمایه گذاری و همچنین اعضا و همراهان وی و بررسی عدم سو پیشینه و سابقه کیفری را تکمیل کند. تمامی مدارک فرد + چک ها + فرم ها توسط افسر شهروندی کشور کانادا مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. چنانچه در مدارک فرد سرمایه گذار نفصی وجود داشته باشد درخواست ثبت شرکت فرد متقاضی با تاخیر رو به رو می شود. چنانچه مدارک فرد کامل باشد، پس از تایید، اقامت دائم و یا دو ساله برای فرد صادر می گردد.

در حالت معمول قوانین ثبت شرکت در کشور کانادا بسته به این که در کدام استان سرمایه گذاری کرده اید، متفاوت می باشد، بنابراین پیش از اقدام به مهاجرت به کانادا  خوب است که از شرایط و ضوابط آن آگاه باشید. زندگی در کشور کانادا به علت این که دارای سطح رفاهی بالایی هستند بسیار مناسب برای سرمایه گذاری می باشد. افرادی که در کشور کانادا سرمایه گذاری می کنند، می توانند اقامت دائم این کشور را کسب کنند و امکان دسترسی به تمامی بازارهای تجاری روز دنیا وجود دارد. مواد اولیه برای ثبت شرکت در کشور کانادا فراوان است و دولت فدرال از سرمایه گذاران در کشور کانادا حمایت می نماید.

تاریخ :دوشنبه 31 شهریور 1399