کانادا 77

اخبار » شرایط کاری از 10 دلیل اصلی برای مهاجرت به کانادا

شرایط کاری از 10 دلیل اصلی برای مهاجرت به کانادا
یکی دیگر از 10 دلیل اصلی مهاجرت به کانادا را می توان در شرایط کاری مطلوب در این کشور ارزیابی کرد. مهاجران خارجی که قصد کار در کانادا را دارند از همان ابتداء با اعطای اقامت دائم مورد ترغیب و تشویق قرار می گیرند. سپس با آشنایی هر چه بیشتر با شرایط و مقررات کار در کانادا بیشتر راغب به اخذ تابعیت کانادا گشته و به فکر زندگی همیشگی در کانادا می افتند. نرخ بیکاری پایین و سطح درآمدی بالا و نیز مزایای بازنشستگی از جمله دلایل دلبستگی برای کار در کانادا محسوب می شود.
تاریخ :دوشنبه 19 خرداد 1399