کانادا 77

اخبار » شرایط مهاجرت به کانادا از طریق کار

شرایط مهاجرت به کانادا از طریق کار

کمبود نیروی کار در کشور کانادا سبب شده است که این کشور برنامه ای تحت عنوان اسکیل وورکر (skill worker) برای جذب نیروی مورد نیاز خود راه اندازی نماید. بر این اساس رزومه و توانایی افراد بر اساس امتیازبندی توسط کشور کانادا مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت تایید امکان ورود و اخذ ویزا را به متقاضی می دهد. امتیاز متقاضیان بر اساس سن، مدرک تحصیلی، سابقه کاری، سطح زبان، سازگار پذیری، داشتن دعوت نامه کاری و … ارزیابی می شود.

در مرحله اول متقاضی باید 67 امتیاز از 100 امتیاز را دریافت نماید تا امکان ورود به مرحله دوم یا استخر را داشته باشد. در صورت داشتن حداقل امتیاز مورد نیاز، در مرحله دوم امتیازات متقاضی مجددا از ابتدا مورد بررسی قرار می گیرد و دولت کانادا از بالاترین امتیاز شروع به انتخاب متقاضیان برای اعطای ,ویزای کاری کانادا می نماید. علاوه بر دولت فدرال کانادا هر یک از استان ها برنامه اسکیل وورکر مختص به خود را دارند که شرایط و امتیازات آن ها نسبت به امتیازبندی فدرال متفاوت است و در صورتی که متقاضی مشتاق به اقدام برای استان یا ایالت خاصی نظیر کبک باشد باید امتیازات مختص به آن استان را مورد ارزیابی قرار داده و سپس اقدام نماید.

تاریخ :دوشنبه 06 مرداد 1399