کانادا 77

اخبار » شرایط توافق نامه پرنس ادوارد

شرایط توافق نامه پرنس ادوارد
در توافق نامه ای که برای سرمایه گذاری در جزیره پرنس ادوارد از طرف مدیر یا سرمایه گذار ارائه می شود، باید تایم دقیق سرمایه گذاری ذکر شود، همچنین برای سرمایه گذاری در پرنس ادوارد متقاضی باید میزان سرمایه را مشخص کند و درباره راهنماهای گزارشگری و مدیریت اطلاعات کافی ارائه دهد. در صورتی که تمامی شرایط ذکر شده در این نوشتار رعایت شوند، استان مربوطه به متقاضی گواهای تاییدیه کاری “پی ای آی” ارائه خواهد داد.
تاریخ :یکشنبه 02 شهریور 1399