کانادا 77

اخبار » شرایط اخذ پاسپورت کانادایی

شرایط اخذ پاسپورت کانادایی

تابعیت کانادا یعنی رابطه یک فرد با دولت و سیستم حاکم بر کانادا در واقع مفهوم آن عضویت شخص در جمعیت تشکیل دهنده کشور کانادا است که به تعبیر ساده تر نشان دهنده روابط سیاسی و حقوقی افراد مختلف با دولت کانادا است جدا از بحث سن، هر فرد باید با مجوز اقامت دائم زمانی را در خاک کانادا زندگی کرده باشد که یا 1460 روز از 6 سال که اجازه اقامت در کانادا را داشته است در خاک این کشور زندگی کرده باشد یا باید 183 روز از هر سال که اجازه اقامت در کانادا را دارد در خاک این کشور حضور داشته باشد.

توجه داشته باشید که شرایط ذکر شده برای کودکان کمتر از 18 سال که تحت تکلف والدین هستند صدق نمی کند. ممکن است شخصی شرایط بالا (مدت های ذکر شده برای اقامت در کانادا) را نداشته باشد اما بتواند برای اخذ پاسپورت کانادایی واجد شرایط باشد این شرایط دو حالت دارد. در حالت اول فرد باید از یک گروه خاص از مقامات دولتی یک کشور دیگر باشد و در حالت دوم فرد باید از اعضای خانواده یک گروه خاص از مقامات دولتی باشد. تنها در این صورت شخص می تواند بدون رعایت مدت زمان های ذکر شده برای اقامت در کانادا پاسپورت کانادایی اخذ کند.

تاریخ :شنبه 24 خرداد 1399