کانادا 77

اخبار » سوالات درباب تبدیل ویزای توریستی کانادا به اقامت دائم

سوالات درباب تبدیل ویزای توریستی کانادا به اقامت دائم
  • از طریق ویزای توریسیتی کانادا کدام اقامت های این کشور را می توان بدست آورد؟ با کمک ویزای توریستی کانادا، فرد می تواند اقامت های تحصیلی، کار موقت و یا سرمایه گذاری را در صورت دارا بودن شرایط، بدست آورد.
  • طول مدت اقامت در کانادا از طریق ویزای توریستی چه مدت است؟ فرد می تواند به مدت 6 ماه در کشور کانادا اقامت قانونی داشته باشد.
  • آیا می توان با ویزای توریستی 5 ساله در کشور در این کشور اقامت دائم داشت؟ در صورتی که فرد با ویزای توریستی وارد کانادا شود، باید در زمان مشخص شده خاک این کشور را ترک کند.
  • آیا با ویزای توریستی کانادا می توان درخواست پناهندگی داد؟ بله، یکی از راه های درخواست پناهندگی در کانادا دریافت ویزای تحصیلی این کشور است.
  • آیا دریافت ویزای توریستی کانادا ساده است؟ در صورتی که فرد ویزای شنگن یا یک دعوتنامه قوی و پشتوانه مالی مناسبی داشته باشد، می تواند به راحتی این ویزا را دریافت کند.
تاریخ :سه شنبه 15 مهر 1399