کانادا 77

اخبار » سردترین شهرهای کانادا برای ایرانیان کدام است؟

سردترین شهرهای کانادا برای ایرانیان کدام است؟
حتما شما هم شنیده‌اید که کانادا کشو بسیار سردی است اما در بعضی نقاط آن سرما به حدی زیاد است که اثری از حیات و زندگی در آن دیده نمی‌شود. بخش‌های شمالی که به قطب شمال نزدیکتر است قطعا این ویژگی را دارد. اما آیا دوست دارید بدانید سردترین شهرهای کانادا برای ایرانیان کدام است؟
 شهر وینیپگ در منیتوبا
شهر سگونی در کبک
شهر رجینا در ساسکاچوان
شهر تاندربی در انتاریو
شهر ساسکاتون در ساسکاچوان
شهر سادبری در انتاریو
شهر شربروک در کبک
شهر کبک در کبک
شهر تروا ریویر در کبک
شهر ادمونتون در آلبرتا

دیگر شهرهای سرد کانادا مانند یلو نایف، بیور کریک، اینوویک، بیکرلیک، رنکین اینلت دارای زمستان‌های بسیار سرد هستند و در باقی ایام سال هوای متعادل را نیز تجربه می‌کنند. 
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :یکشنبه 23 مرداد 1401