کانادا 77

اخبار » دریافت ویزای همراه کانادا از طریق مجوز کار

دریافت ویزای همراه کانادا از طریق مجوز کار

متقاضیان چنانچه ویزای کاری کانادا یا Open Work Permit داشته باشند می توانند برای اخذ ویزای همراه کانادا برای اعضای خانواده اقدام کنند. در دریافت ویزای همراه از طریق مجوز کار نیز خانواده متقاضیان جواز کار تمام وقت و تحصیل در کانادا را دریافت خواهند کرد. اگر شما دارای ویزای تحصیلی کشور کانادا باشید می توانید بعد از اتمام دوره تحصیلی خود برای دریافت ویزای کار از طریق یافتن شغل در کانادا اقدام کنید. ویزای همراه کانادا برای متقاضیان دارای ویزای کار این کشور صادر می شود و آن ها می توانند از لحظه ورود همسر و فرزندان خود را برای زندگی به کانادا بیاورند.

نکته قابل توجه این است که اگر شما بتوانید از طریق ویزای کار اقامت دائم و شهروندی کانادا را دریافت کنید به تبع همسر و فرزندانتان نیز اقامت دائم را دریافت می کنند. سن قانونی همراهان متقاضی در برخی از ایالات کشور کانادا مثل پرنس ادوارد و آلبرتا و آنتاریو 18 سال عنوان شده است؛ اما در ایالات بریتیش کلمبیا و لابرادور و سرزمین های شمال غربی فرد متقاضی سن همراهان قانونی خود را 19 سال خواهد یافت. دریافت ویزای کاری کانادا یا ویزای تحصیلی کانادا یا برای بازگشت به کشور مبداء مستلزم به تایید رسیدن و اجازه متقاضیان توسط افسر ویزا می باشد.

تاریخ :سه شنبه 20 خرداد 1399