کانادا 77

اخبار » تحصیل در استان نیوبرانزویک

تحصیل در استان نیوبرانزویک
بیش از ۱۰۰ ملیت در استان نیوبرانزویک و دانشگاه اصلی این استان یعنی دانشگاه نیوبرانزویک  در حال تحصیل هستند. دو زبان انگلیسی و فرانسوی زبان های رسمی این استان بوده و شهر سنتجان (Saint John) بزرگترین شهر این استان میباشد. دانشگاه نیوبرانزویک دارای دو کامپوس در پایتخت این استان و بزرگتزین شهر این استان است. همچنین دانشگاه مونکتون بزرگترین دانشگاه فرانسوی زبان (در خارج از استان کبک) در شهر مونکتون در استان نیوبرانزویک قرار دارد.
 
تاریخ :پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399