کانادا 77

اخبار » تبدیل ویزای توریستی کانادا به ویزای کاری

تبدیل ویزای توریستی کانادا به ویزای کاری

از جمله مواردی که ویزای توریستی کانادا را جذاب می کند، امکان اخذ ویزای کاری کانادا از این طریق است. یکفرد می تواند ویزای توریسیتی (TRV) خود را در کشور کانادا به ویزای کاری بدل کند حتی اگر درون کانادا باشد. با این وجود شخص هنگام درخواست این ویزا باید حتما اجازه کار داشته باشد. هیچ فردی بدون در اختیار داشتن اجازه کار، حق اقامت در کانادا بعنوان نیروی کار را نخواهد داشت.

معمولا زمان بندی در این خصوص یک مشکل بزرگ است فرد باید در ابتدای امر یک پیشنهاد شغلی دریافت کند سپس اجازه اقامت خود را از اداره ارزیاب منابع انسانی دریافت کند. پس از آنکه این مراحل طی شد، متقاضی می تواند برای درخواست اجازه کار اقدامات لازم را انجام دهد. این دقیقا همان مسئله ای است که پیش تر به عنوان مشکل زمان بندی از آن یاد شد. معمولا زمان مورد نیاز برای دریافت اجازه کار معمولا بیشتر از مدتی است که فرد اجازه دارد به صورت موقت در کشور کانادا اقامت داشته باشد. در این صورت متقاضی باید به کشور خود باز گردد و منتظر باشد تا اجازه کار او صادر شود.

تاریخ :سه شنبه 15 مهر 1399