کانادا 77

اخبار » تاکسی و اوبر در کانادا

تاکسی و اوبر در کانادا
اگر بخواهید در کانادا از سیستم حمل و نقل استفاذه کنید خوب است بدانید:

تاکسی های چراغ روشن به معنی خالی بودن تاکسی از مسافر است ولی اگر چراغ بالای ماشین خاموش باشد یعنی مسافر دارد و نباید دستتان را برای گرفتن تاکسی بلند کنید.

اوبر هم سیستم حمل و نقل با اپلیکیشن است که موقعیت شما را پیدا کرده و با مشخص کردن مبدا و مقصد می‌توانید اوبر بگیرید.

در غیر این صورت مترو و دوچرخه به سیستم حمل و نقل کانادا کمک بسزایی داشته است.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :یکشنبه 16 مرداد 1401