کانادا 77

اخبار » بعد از تولد کودک چه اتفاقی می افتد؟

بعد از تولد کودک چه اتفاقی می افتد؟
به محض اینکه کودک شما به دنیا می آید برای خودش یک شخصیت مجزا کسب می کند .به همین دلیل دیگر نمی توانید از کارت بهداشت Health Card خود برای مسایل پزشکی او استفاده کنید. برای پرهیز از هرگونه مشکل اداری  بلافاصله برای کودک یک شماره بهداشت صادر می شود. یک برگه موقت تحویل پدر و مادر می دهند و بعد از یکی دو هفته اصل کارت به دستشان می رسد. اگر کودک زودرس باشد و یا به هر دلیل نیاز به مراقبت های ویژه داشته باشد، وی را به اتاق مخصوص Special Nursery منتقل می کنند و تحت مراقبت قرار می دهند.
وقتی کودک به دنیا می آید حتما به وسیله پزشک متخصص کودکان Pediatrician معاینه می شود. ممکن است پزشک کودکان بیش از یک بار کودک را معاینه کند و در صورت لزوم دستور بستری شدن کودک را صادر نماید.
بعد از مرخص شدن مادر و فرزند، مجددا تحت نظارت پزشک خانواده خواهند بود، مگر اینکه یکی از پزشکان متخصص بیمارستان و یا پزشک خانواده تشخیص دهند که لازم است پزشک یا پزشکان متخصصی نیز بر وضع مادر و کودک نظارت داشته باشند. مثلا اگر مادر در طول حاملگی دچار بیماری قند Diabetes شده باشد، حتما بعد از تولد کودکش تا مدتی تحت نظارت یک پزشک متخصص غدد Endocrinologist و یا کلینیک دیابت خواهد بود.
تاریخ :دوشنبه 25 فروردین 1399