کانادا 77

اخبار » بایدهای قبل از مهاجرت

بایدهای قبل از مهاجرت
پس از آنکه پرونده خود را ثبت کردید:
متناسب با هزینه‌تان کشوری را برای انگشت نگاری انتخاب کنید
زبان انگلیسیتان را تکمیل کنید
چک لیستی از وسایلتان تهیه کنید تا چیزی از قلم نیوفتد
اگر ویزای کاری دریافت می‌کنید دوره‌های آموزشی متناسب با آن را شرکت کنید
سعی کنید یک رزومه قوی و بروز شده همراه خود داشته باشید

پس از صدور ویزا:
بلیط تهیه کنید
لوازم منزل و هر آنچه که بدان نیاز ندارید را بفروشید
محل اقامت موقتتان را اوکی کنید
چکاپ پزشکی و دندانپزشکی بروید
داروها و نسخه های مورد نیازتان را جمع کنید و به همراه داشته باشید

پس از دریافت ویزا:
مدارکتان را اسکن کنید
هزینه های سال اول اقامتتان را برآورد کنید و برایش چاره داشته باشید
به یک نفر مور اطمینانتان وکالتنامه بدهید

کارشناسان ما در تمامی مراحل در کنار شما خواهند بود.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :یکشنبه 30 مرداد 1401