کانادا 77

اخبار » بانک های کانادایی جهت افتتاح حساب

بانک های کانادایی جهت افتتاح حساب
برای افتتاح حساب در کشور کانادا متقاضیان از گزینه های بانکی مختلفی برخوردار هستند. از مهمترین و معروفترین بانک های کانادایی جهت افتتاح حساب و دریافت انواع کارت اعتباری می توان به رویال بانک کانادا، تورنتو دامنین بانک، بانک نوآ اسکوتیا، بانک مونترال، بانک تجارت امپریال کانادا می باشد که هر یک برای افتتاح حساب شرایط و الزامات خاص خود را دارد.
تاریخ :شنبه 07 تیر 1399