کانادا 77

اخبار » انواع سرمایه گذاری ایالت نیوبرانزویک

انواع سرمایه گذاری ایالت نیوبرانزویک

انواع سرمایه گذاری در این ایالت عبارتند از:

  • خرید انواع مال غیر منقول در راستای انجام مقاصد تجاری
  • پرداخت هزینه لازم برای اجاره
  • پرداخت هزینه لازم برای اسباب کشی کلیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز در راستای انجام هرگونه عملیات تجاری
  • اقدام به خرید کلیه تجهیزات در راستای انجام تولید
  • اقدام به خرید کلیه مواد خام و همچنین قطعات مورد نیاز
  • خرید ابزار و وسایل لازم برای اجرای فعالیتهای تجاری
تاریخ :چهارشنبه 05 شهریور 1399