کانادا 77

اخبار » امتحانات و نمرات در مدارس کانادا

امتحانات و نمرات در مدارس کانادا

هنگامی که یک دانش آموز در یک مدرسه ی دولتی ثبت نام می کند، پرونده ای برای او باز می شود (که او را در کل سال دنبال می کند) و یک سیستم ارزیابی مداوم برای تمام پایه ها وجود دارد. برای هر مقاله به دانش آموزان نمره داده می شود و از هر درسی که در طی ۱۳ سال تحصیلشان می  گذرانند (پایه  های K تا 12) آزمون گرفته می شود. سیستم های بارم بندی زیر در دبیرستان های کل کانادا استفاده می شود:

نمره: طبقه بندی- درصد

A: عالی- 90 تا 100

B: خوب- 80 تا 89

C: متوسط- 70 تا 79

D: ضعیف- 60 تا 69

F: رد شدن- زیر 60

همه ی نمرات داخلی هستند و مربوط به استاندارد عمومی مورد پذیرش در یک مدرسه ی خاص می باشند که معمولا باعث می شود که مقایسه ی استاندارد در مدارس و استان های متفاوت دشوار باشد. نمرات به طیف وسعی از معیارها از جمله عملکرد دانش آموز در آزمون هایی که در بازه های زمانی معینی از سال برگزار می شوند، مشارکت در بحث های کلاسی، انجام تکالیف مدرسه و پروژه های مستقل بستگی دارد. دانش آموزان حداقل  دوباره در سال کارنامه دریافت می کنند (در برخی مناطق ممکن است به ۶ بار در سال نیز برسد) که نمرات آن ها را در دروسی که می گذارنند، نشان می دهد.

دانش آموزان دبیرستانی در کانادا که باید زمان‌های از دست رفته به دلیل بیماری (یا بیکاری) را جبران کنند، می توانند در دروس خاص آماده‌سازی برای امتحان در مراکز یادگیری تحت مدیریت شرکت‌های خصوصی، همانند مرکز یادگیری Sylvan که مراکزی در اکثر شهرهای بزرگ کانادا دارد، حضور یابند. دبیرستان‌ها برنامه‌ درسی خود را به به دو دسته‌ی پیشرفته که دانش آموزان را برای رفتن به دانشگاه آماده می کند، و دسته‌ی عمومی که دانش آموزان را برای رفتن به کالج‌های محلی یا مدارس فنی آماده می کند، تقسیم می شوند.

دانش آموزان دبیرستانی قبل از اتمام دبیرستان دیپلم عمومی پیشرفت آموزشی را اخذ می کنند که یک مدرک ورودی معتبر برای پذیرش در یکی از دانشگاه های مورد تائید کانادا محسوب می شود (دانش آموزان بالغ با سن ۲۵ به بالا که این مدرک را ندارند، می توانند آزمون‌های معادل دیپلم GED‌ را  بگذارنند).

 

تاریخ :سه شنبه 23 اردیبهشت 1399